Nu är anmälan till Miljöövervakningsdagarna 2018 öppen!

Miljöövervakningsdagarna är årets största mötesplats för handläggare och chefer som arbetar med miljöövervakning eller berörs av ämnet på länsstyrelser, andra myndigheter samt andra organisationer. Konferensen är ett sätt att träffas för samverkan och för att fördjupa oss i aktuella miljöövervakningsfrågor.

Logga till Miljöövervakningsdagarna 2018

Årets tema är: ”Miljöövervakning med ett klimat i förändring”

I år kommer konferensen att äga rum i Nyköping den 26–27 september 2018.

Anmäl dig här!

Program.pdf

 

Det finns också möjlighet att bidra med en utställning i samband med konferensen.

 Utställning.pdf

 

Den 25 september anordnar Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten en samverkansträff. En separat inbjudan kommer att skickas från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten till bland annat miljöövervakningssamordnare på länsstyrelserna. Anmälan görs i samband med anmälan till miljöövervakningsdagarna.

Varmt välkomna till Nyköping!