Om webbplatsen - RMO.nu

Denna webbplats har tagits fram för att underlätta samarbetet mellan de nationella och regionala myndigheter, universitet, och högskolar som arbetar med regional miljöövervakning.
Den mesta informationen finns på samarbetsytan (SharePoint) som är lösenordsskyddad. Vill du ha behörighet kontaktar du adressen under Kontakta oss.

Finansiering

Utvecklingen av webbplatsen och databasen för regionala miljöövervakningsprogram har finansierats av Naturvårdsverket.

Syfte och avgränsning

Syftet med webbplatsen rmo.nu är att vara en samlad ingång till information om regional miljöövervakning.

Syftet med samarbetsytan är att underlätta samarbetet mellan de nationella och regionala myndigheter, universitet, och högskolar som arbetar med regional miljöövervakning.

På samarbetsytan finns även en ny databas för de regionala miljöövervakningsprogrammen. Databasen har som syfte att lagra den information om delprogrammen som krävs enligt Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för programperioderna 2015-2020 och 2021-2926 på ett enhetligt sätt, underlätta sammanställningar och utbytet mellan länen samt att kunna producera beskrivningar av delprogrammen som går att använda i varje läns rapport över de regionala miljöövervakningsprogrammen. Databasen lagrar information om delprogrammen och dess undersökningar. Den lagrar inte information om vilka lokaler som undersöks, denna information ska lagras i VISS (för undersökningar i vatten), hos datavärdar och i ett kommande stationsregister.

Tillgänglighetsredogörelse´

I dokumentet som nås via länken nedan finns en beskrivning av webbplatsens tillgänglighet.

Tillgänglighetsredogörelse_200922.pdf