Om miljöövervakning på andra myndigheter

Här finns länkar till mer information om miljöövervakning och regional miljöövervakning. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret och länsstyrelserna samordnar och driver den regionala miljöövervakningen i respektive län.

Om miljöövervakning

Naturvårdsverkets webbplats.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Skogsstyrelsens webbplats.

Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) webbplats.

 

Om miljödata och handledning

Naturvårdsverkets ingångssida till data och handledning

 

Om regional miljöövervakning

Naturvårdsverkets webbplats.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

På länsstyrelsernas webbplatser

För att få information om regional miljöövervakning i ditt län ber vi dig välja länsstyrelsen i ditt län på kartan eller i listan nedan:

 

Blekinge

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland

Jämtland

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

Norrbotten

Skåne

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

               Sverigekarta

 

 

Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland