Miljöövervakningsdagarna 2019 i Värmland - anmälan är öppen

Hur kan vi tackla de globala miljöproblemen med hjälp av regionala lösningar? Årets miljöövervakningsdagar kommer innehålla många intressanta föreläsningar och exkursioner i detta ämne. Kom med oss till fantastiska Värmland!

Miljöövervakningsdagarna hålls i Värmland den 24-25 september 2019 i residensstaden Karlstad. Konferensen är årets största mötesplats för chefer, handläggare på länsstyrelser, andra myndigheter samt organisationer som arbetar med miljöövervakning. Detta är ett unikt tillfälle att träffas och samverka för att fördjupa sig i aktuella miljöövervakningsfrågor.

I anslutning till konferensen den 23 september 2019 kommer Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten anordna en samverkansträff för berörda myndigheter.

 

Anmälan är nu öppen, läs mer här

Varmt välkomna!